Lomtalanítás

Zalaegerszegen családi házas övezetekben és zártkertekben élők számára a lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz menő rendszerben történik.

Általános információk:

-Hogyan, illetve kik vehetik igénybe ezt a szolgáltatást?

A lomtalanítást kérő ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyűjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket, legkésőbb az adott városrészre vonatkozó dátum előtti munkanap 12:00 óráig. Ez történhet telefonon, email-en vagy a honlapon található bejelentő felületen keresztül, de fontos, hogy ne maradjon el, mert ez az elszállítás egyik feltétele. További feltétel az érvényes hulladékszállítási szerződés és a díjtartozás mentesség.

-Miért van erre szükség?

Elsősorban a guberálások megelőzése érdekében vezettük be ezt a rendszert. A korábbi évek tapasztalati is szükségessé tették, hiszen e nélkül a várost az említett időszakban gyakorlatilag ellepné a hulladék, illetve a tiszta anyagok különgyűjtését és a hulladékgyűjtés menetrendjét is egyértelműbbé, egyszerűbbé teszi ez a módszer.

-Hogyan történik az elszállítás, mit helyezhetnek ki a lakók?

A lomtalanítási akció keretében a következő nagy darabos, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra: bútorok, berendezési tárgyak, kert bútorok, nagyobb játékok. A lomhulladékokat az ingatlan kerítésén belül a gyűjtési napon reggel 7:00 óráig kell kihelyezni, a tehergépjárművel megközelíthető kaputól maximum 5 méter távolságra. Munkatársaink nem veszik át a veszélyes hulladékokat (az ilyen típusú hulladékokat a hulladékudvarokban van lehetőség leadni.), az autóbontásból, és egyéb, üzletszerűen végzett tevékenységből származó hulladékokat, illetve az építési-bontási törmeléket. Kizárólag a lakossági lomhulladék elszállítását végezzük a lomtalanítási akció keretein belül, így a háztartásinál nagyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok ez alkalommal nem kerülnek elszállításra.

társasházak és tömbházak esetében egész évben, a közös képviselőkkel egyeztetett időpontokban, konténerek kiszállításával történik a lomtalanítás. A lomtalanítás során társasházanként 1 db konténer külön térítési díj nélkül kérhető egész évben. A közös képviselők igénybejelentését az év folyamán továbbiakban is várjuk.

Az akció során el nem szállított veszélyes hulladékok, építési törmelékek, és egyéb megunt használati cikkek leadására a Parki úti hulladékudvar továbbra is rendelkezésre áll.

Vidéken

Az egyes települések lomtalanítási időpontjairól bővebb tájékoztatást az ügyfélszolgálatunkon, illetve telefonos elérhetőségeinken, vagy a helyi Önkormányzatnál kaphat.

Tavaszi zöldhulladék-gyűjtési akció

A tavaszi zöldhulladék-gyűjtési akció kizárólag azokon a területeken valósul meg, ahol a rendszeres, kéthetente történő zöldhulladék gyűjtés is megoldott.

A zöldhulladék elszállítás feltételei az alábbiak:

  • A kötegelt zöld hulladékot, csak igénybejelentést követően áll módunkban elhozni.
  • A zöldhulladék elszállítást kérő ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyűjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási előfizetéssel, valamint díjtartozás mentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az időpont egyeztetéssel rendelkező átvételi napon, reggel 7:00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójárművel megközelíthető helyre. A bejelentett mennyiségtől függően a kötegelt ágak, gallyak elszállítása a következő munkanapokra áttolódhat.
  • A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat) maximum 2m3 mennyiségben és maximum 2m hosszúságú, kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.
  • Falevelet és füvet, lágyszárú növényeket bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll módunkban elhozni.

A begyűjtött anyagokat komposztként hasznosítjuk, ezért a gyűjtőszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes) zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenőrzésre kerül. A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyűjtőzsákokat a helyszínen hagyjuk.

Ugrás legfelülre