BEMUTATKOZUNK

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit 2013. január 1-től a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szabályozza. A törvény - különböző határidőkkel - szigorú feltételeket állított fel a közszolgáltatás végzését ellátni kívánó gazdasági szereplők részére (meghatározott tulajdonosi szerkezet, nonprofit cégforma, új típusú hatósági engedélyek megszerzése).

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Zalaegerszegen és a környező településeken eddig végző ZALA-DEPO Kft. tulajdonosa, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyzetet mérlegelve azt a döntést hozta, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátására új társaságot alapít. Az új társaság feladata így a jogszabályi előírásoknak megfelelve Zalaegerszeg város területén a közszolgáltatás megszervezése, ellátása. A Közszolgáltató Kft. rövid és középtávon még nem fog önálló, saját tulajdonú műszaki hátterét kiépíteni, ezért a feladatainak ellátásához döntően alvállalkozói segítséget vesz igénybe. A zökkenőmentes közszolgáltató váltás érdekében az új Kft. irányítása és szakemberei a Zala-Depo Kft.-nél ezen a területen már tapasztalatot szerzett alkalmazottakból állt fel, illetve fog kibővülni.
A Zalaegerszeg-Búslakpusztai Regionális Hulladéklerakó, a Zalaegerszegi hulladékudvarok üzemeltetését, valamint az egyedi szállítási szolgáltatásokat (pl. konténeres megrendelések épület felújításhoz, stb.) továbbra is a Zala-Müllex Kft. látja el.

Zalaegerszeg, 2016. június 20. Horváth Márton ügyvezető

FEL