Vegyes (kommunális) hulladékgyűjtés

A kommunális, vagy háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. július 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

Társaságunk tevékenységének végzéséhez rendelkezik a szükséges engedélyekkel: veszélyes- és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladék begyűjtési- és szállítási engedéllyel (hulladékgazdálkodási engedély), telepengedéllyel, közszolgáltatási engedéllyel, valamint minősítési engedéllyel is.

A lakossági hulladékgyűjtés általában 50-60, 80, 110,-120, 240, 770, 1100, és 4200 l-es gyűjtőedényben történik. Üzleti partnereinknél előfordulnak az ennél nagyobb nyitott vagy zárt konténerek, melyeket a konténerszállító gépjárművek szállítanak a hulladéklerakóra. Gyűjtőedényeket hulladékgyűjtés és szállítás céljából bérelni is lehet társaságunktól.

A hulladékok elszállítása mindig az erre a célra kialakított célgépjárművel történik. A lakosság által használt edényzetek ürítését Zalaegerszegen és a többi településen az öntömörítős gépjárművek járatszerűen végzik.

A nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása a Zalaegerszeg-Búslakpusztai RDF üzemben történik.

A hulladékfeldolgozó üzemeltetője a Zalai Közsolgáltató Nonprofit Kft. Az üzem Zalaegerszegtől délre, a Gellénházára vezető út mellett a 0182/13 hrsz.-on található.

Az alkalmilag képződő esetleges plusz hulladék elszállítására vásárolható cégemblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák, mely az ürítési napon kihelyezhető a hulladékgyűjtő edény mellé.

A kommunális hulladékszállítási napokat településenként itt találja.

Ugrás legfelülre