KÖZBESZERZÉS

A 2009. évi CXXII. törvény alapján:

Típusa: szolgáltatás megrendelés

Tárgya: Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása

Szerződő Fél: Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

Szerződés időtartama: 2015.07.01.-2019.12.31.

FEL